Seite druckenFenster schließen

IG Metall EU Projekt PL - Słownik

StartTematyUkłady ZbioroweInformacje o zakładachO nas

Słownik

Nasz słownik powinnien przyczynić się do lepszego zrozumienia się niemieckich i polskich koleżanek i kolegów. W tym celu na podstawie wszystkich seminariów zostały zebrane i alfabetycznie ułożone najważniejsze pojęcia i sformułowania.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
PolskiNiemiecki
Aagencja pracy tymczasowejAgentur für Zeitarbeiter
akcesja, przystąpienieBeitritt
amortyzacja, odpisAbschreibung
Bbadania i rozwójForschung und Entwicklung
bardzo dobre wynikisehr gute Ergebnisse
bardzo krótkosehr kurz
bariera językowasprachliche Bariere
bez granickeine Grenzen
bezpośredniodirekt
bezradnośćHilfslosigkeit
bezrobotnyErwerbslos
będzie trudnoes wird schwierig
bilans planowyPlanungsbilanz
brak ludzikeine Leute
brak wykwalifikowanych pracowników Mangel an Fachkräften
brakująca inwestycjafehlende Investition
budować domein Haus bauen
Ccechy dobrej pracyMerkmale einer guten Arbeit
chciałbym się dowiedziećich möchte gerne erfahren
chciałbym to powiedziećich möchte es sagen
ciągły, staly rozwójständige Entwicklung
ciekawe rzeczyinteresante Sachen
cieszę sięich freue mich
co mogę jeszcze powiedziećwas kann ich noch sagen
co to jest dobra pracawas ist Gute Arbeit
część przedsiębiorstwaTeil eines Unternehmens
członekMitglied
członek zarządu lokalnego Mitglied im Ortsvorstand
członkowie związku zawodowegoGewerkschaftsmitglieder
czy są jeszcze pytaniasind noch Fragen
Ddialog społecznysozialer Dialog
długi okresLangzeit
do zobaczenia, do widzeniaAufwiedersehen
dobra jakośćgute Qualität
dobrowolne dodatkifreiwillige Zulagen
dobrowolniefreiwillig
dobrze współpracowaćgut Zusammenarbeiten
dodatek na dzieckoKindergeld
dodatek na wyżywienieEssenzulage
dodatek świątecznyWeihnachtsgeld
dodatek urlopowyUrlaubsgeld
dodatek w przypadku śmierciSterbegeld
dodatek za oddelegowanie do miejsca pracy poza zakłademMontagezuschlag
dodatek za pracę na taśmieZuschlag für die Fliessbandarbeit
dodatek za wiek Alterszulage
dodatkiZuschläge
dodatki funkcyjneFunktionszuschläge
dodatki za pracę w dni świąteczneFeiertagszuschläge
dodatkowozusätzlich
dokumentacjaDokumentation
dopuścićzulassen
doradctwoBeratung
doświadczenie wErfahrung in
dotyczyzutreffen
dualna strukturaduale Struktur
duże różnicegrosse Unterschiede
duże stratygrosse Verlußte
duże zagrożenie, groźbagrosse Bedrohung
dużo do nauki viel zu Lernen
dużo doświadczeń w tej dziedzinieviel Erfahrungen auf diesem
dużo się o tym mówies wird viel darüber gesprochen
dwóch kolegówzwei Kollegen
dyrektywaRichtlinie
dyskusja politycznapolitische Diskussion
dzałania, środki Maßnahmen
działania w kierunku lobbinguLobbyarbeit
działania w zakresie sprzedażyVertriebsaktivitäten
działania w zakresie sprzedażyVertriebsaktivitäten
działania, środkiMassnahmen
dziedzina projektówProjektebene
dziedzina, wydziałBereich
Eelastyczny czas pracyflexible Arbeitszeit
emeryturaRente
europejskie rady zakładoweEuropäische Betriebsräte
Ffederalna ustawa o urlopieBundesurlaubsgesetz
firma była jeszcze zamkniętaFirma war noch geschlossen
formy odlewniczeAbgussformen
fundusz zarząduFonds des Vorstandes
funkcja ochronnaSchutzfunktion
Ggłówne zadanieHauptaufgabe
główny odbiorcaHauptabnehmer
godziny nadliczboweÜberstunden
górna i dolna granica wydajnościOber-und Untergrenze der Leistung
grua roboczaArbeitsgruppe
grupy narodowościoweVolksgruppen
grupy roboczeArbeitsgruppen
Hhistoria zakładuGeschichte des Betriebes
historia związku zawodowegoGeschichte der Gewerkschaft
Iilu jest jeszcze w zakładziewie viele sind noch im Betrieb
impulsAnregung
indywidualna umowa o pracęEinzelarbeitsvertrag
inna strategiaandere Strategie
inne kraje i zakłady w Europieandere Länder und Betriebe in Europa
inne metodyandere Methoden
inne świadczeniaandere Leistungen
integracja z innymi krajamiIntegration mit anderen Ländern
interpretacja prawaAuslegung des Rechts
Jjak możnaby pomócwie könnte man helfen
jaka jest współpraca między zakładamiwie ist die Zusammenarbeit zwischen den Betrieben
jakie są cele bilansuwelches Ziel hat die Bilans
jakie środki finansowe mam do dyspozycjiwelche finanzielle Mittel stehen mir zur Verfügung
jakie umowywas für Verträge
jedno pytanie do kolegóweine Frage an den Kollegen
jednorazowo w Niemczecheinmalig in Deutschland
jestem przekonanyich bin überzeugt
jesteśmy zadowoleniwir sind zufrieden
jesteśmy gospodarczo związani z...sind wir wirtschaftlich verbunden mit...
jeszcze jedno pytanienoch eine Frage
jeszcze parę słównoch einige Worte
Kkapitał własnyEigenkapital
karaStrafe
kierowaćleiten
kierunekRichtung
kilka związków zawodowychmehrere Gewerkschaften
kluczSchlüssel
komisja gospodarczaWirtschaftsausschuss
kompetencjeKompetenzen
koncern matkaMutterkonzern
koniecEnde
konkretne zawody w zakładziekonkrete Berufe im Betrieb
konta czasu pracyArbeitszeitkonten
kontynujemymachen wir weiter
korek, zatorStau
korzyśćNutzen
korzyśćNutzen
koszty oddelegowaniaKosten für die Freistellung
koszty ogólneallgemeine Kosten
koszty osobowePersonalkosten
koszty osobowePersonalkosten
koszty podróżyReisekosten
koszty rehabilitacjiRehabililitationskosten
koszty tego seminariumSeminarkosten
koszyk towarów i usługWarenkorb
kraje partnerskiePartnerländer
kształcenie zawodoweBerufsausbildung
kto jest głównym odbiorcąwer ist Hauptabnehmer
kto jest wierzycielemwer ist Gläubiger
kupićkaufen
kwestie sporneStreitigkeiten
LlicytacjaVersteigerung
liczba zatrudnionychAnzahl der Beschäftigten
liczba zatrudnionychAnzahl der Beschäftigten
linie produkcyjneProduktionslinien
lokalizacjaStandort
ludzie starzeją sięMenschen werden immer älter
Mmają lepszą sytuacjęhaben eine bessere Situation
maksymalne sukcesymaximale Erfolge
mam prośbęich habe eine Bitte
mamy możliwość sprawdzenia tegohaben wir die Möglichkeit es zu prüfen...
mieliśmy spotkaniewir hatten ein Treffen
mieszankaMischung
międzykulturowe spotkanie interkulturelles Treffen
ministerstwo pracyArbeitsministerium
mniejsze gremiakleinere Gremien
model kontaktuKontaktmodell
modernizacja zakładu w celu uzyskania ekonomicznościSanierung eines Betriebes
moja szansameine Chance
moje własne przekonaniemeine eigene Überzeugung
monitor, dzienik handlowyHandelsblatt
możliwościMöglichkeiten
możliwościMöglichkeiten
mój kolega wszystko powiedziałmein Kollege hat alles gesagt
mój zawódmein Beruf
mówić o tymdarüber sprechen
mówię zawszeich sage immer
Nna miejscuvor Ort
na wybrzeżuim Bereich Küste
nadzorowaćüberwachen
nakłady na personelPersonalaufwand
należności finansowe finanziele Forderungen
należności z dostaw i usługForderungen aus Lieferungen und Leistungen
napięta sytuacja wśród załogiangespannte Situation bei der Belegschaft
narządzia z niemieckich firmWerkzeuge aus deutschen Firmen
nasza siłaunsere Kraft
nawiązanie do tematuKnüpfung zum Thema
negocjacjeVerhandlung
nic wspólnegonichts gemeinsam
nie do użycia, zastosowanianicht mehr zu gebrauchen
nie jest łatwoist nicht einfach
niedzielaSonntag
niemocOhnmacht
niestetyleider
niezależnyunabhangig
niezależny ekspertunabhängiger Experte
nowa dyrektywaneue Richtlinie
OobchodzenieUmgang
obcokrajowiecAusländer
obecne seminariumdieses Seminar
obniżanie płacyLohnkürzung
obniżenie podatkówSteuerminderung
obniżona cenareduzierter Preis
obowiązek pokoju społecznegoFriedenspflicht
obrótUmsatz
obserwacje w innych zakładachBeobachtung in anderen Betrieben
obszarGebiet
ocena liczb, interpretacjaBeurteilung der Zahlen
ocena miejsca pracyEinschätzung des Arbeitsplatzes
ocena pracobiorcówBeurteilung der Arbeitnehmer
ochronne buty roboczeArbeitsschutzschuhe
ochronne ubranie roboczeArbeitsschutzkleidung
oczekiwaniaErwartungen
od trzech miesęcyseit drei Monaten
odnośnie/do tego tematuzu dem Thema
odpowiedzialnośćVerantwortung
odpowiedzialność zaZuständigkeiten
odprawaAbfertigung
odprawaAbfindung
odszkodowanieEntschädigung
odszkodowanieEntschädigung
oferta, propozycja pracodawcówVorschlag der Arbeitgeber
ogólne cechy, właściwościallgemeine Merkmale
ogólne koszty kierownictwaGesamtkosten der Geschäftsleitung
ograniczenie czasu pracyBefristung der Arbeitszeit
określony czas, przedział czasowyZeitraum
opracowaćerarbeiten
osiągane wyniki pracyLeistungserbringung
osiągnąć w najprostrzy sposóbam einfachstem erreichen
osobista grupa zaszeregowaniapersönliche Lohngruppe
osobiste zaszeregowanie płacowepersönliche Lohngruppe
Pparę uwagein paar Bemerkungen
partnerzy układu zbiorowegoTarifpartner
pieniądze na wakacje dla dzieciKinderferiengeld
pierwszy krokerster Schritt
pierwszy montażerste Montage
płaca miesięcznaMonatslohn
płaca minimalnaMindestlohn
płaca średniaDurchschnittslohn
płaca uzależniona od zyskuGewinnabhängige Zahlung
płaca za przepracowane godziny z możliwością otrzymania określonego dodatkuZeitlohn
początekBeginn
początekUrsprung
podunter
podatkiSteuern
podniesienie kwalifikacjiWeiterbildung
podpisać umowęVertrag unterschreiben
podróżReise
podwyższyć składkę związkowąGewerkschaftsbeitrag erhöhen
podzielam opinię, zdanieich teile die Meinung
poglądMeinung
pogłębiać wiedzęvertiefen das Wissen
pogorszenie prawa pracybeschneiden das Arbeitsrecht
poprawa sytuacji gospodarczejVerbesserung der wirtschaflichen Lage
porozumienia zakładoweBetriebsvereinbarungen
porównanieVergleich
potrąceniaAbschläge
potrzebnenützliches
powiedzieć bezpośredniodirekt zu sagen
powrótRückkehr
pozazakładowa praca związkowaAusserbetriebliche Gewerkschaftsarbeit
pozostale grupyweitere Gruppen
pozostałe rezerwysonstige Rückstellungen
praca tymczasowaLeiharbeit
praca z młodzieżąJugendarbeit
pracować wspólnie arbeiten gemeinsam
pracownicy na wydziałach produkcyjnychMitarbeiter in den Produktionsbereichen
pracownik tymczasowyZeitarbeiter
pracownik wykwalifikowany, fachowiecFacharbeiter
pracownik z innego krajuGastarbeiter
praktyczniepraktisch
praktyka zakładowaBetriebliche Praxis
prawnie uregulowane geregelt gesetzlich
prawo międzynarodoweinternationales Recht
premia dla mistrzaMeisterprämie
premia dla zespołuTeamprämie
premia uznaniowaAnerkennungsprämie
premia za jakośćQualitätsbonus
premia za współzawodnictwoBonus für Wettbewerb
premia za wydajnośćPrämie für Leistung
premie jubileuszoweJubiläumsprämien
premie, nagrodyPrämien, Bonus
problem leży gdzie indziejdas Problem liegt ganz woanders
producenci silnikówMotorenhersteller
produkcja była taka samaProduktion war gleich
produkt ubocznyNebenprodukt
profil produkcjiProduktionsprofil
propozycjaVorschlag
prosteeinfach
prowadzić negocjacjeVerhandlungen führen
przebiegAblauf
przeciętna płacaDurchschnitslohn
przeciętna wartośćdurchschnittlicher Wert
przedstawiamy sięwir stellen uns vor
przedstawienie sięVorstellungsrunde
przedstawienie, zaprezentowanieDarstellung
przejściowovorübergehend
przełożonyVorgesetzter
przeniesienie produkcji Verlagerung
przenieśćversetzen
przesadzaćübertreiben
przestarzała technologiaveraltete Technologie
przłożyćverlegen
przykładBeispiel
przynależność do zakładu pracyBetriebszugehörigkeit
psychiczne obciążeniepsychische Belastung
punktem ciężkości jest...Schwerpunkt ist ...
pytanie brzmiałodie Frage war
Rrachunek zysków i stratGewinn und Verlustrechnung
rada pracownikówMitarbeiterrat
rada pracownikówMitarbeiterrat
rada zakładowaBetriebsrat
rady zakładoweBetriebsräte
realizacja, wykonanieAusführung
realizowaćrealisieren
regulacja kosztówKostenregelung
regulamin wynagradzaniaEntlohnungsordnung
regulaminyOrdnungen
rejestracja, wpisEintragung
rejony związkoweVerwaltungsstellen der Gewerkschaft
restukturyzacjaUmstrukturierung
rezerwyRückstellungen
roczna pensjaJahresverdienst
roczne sprawozdanie finansowe składa się z ...Jahresabschluss besteht aus der...
rola rady zakładowejRolle des Betriebsrates
rozliczenieAbrechnug
rozporządzeniaVerordnungen
rozszerzenie UE na wschódOsterweiterung
rozszerzenie, ekspansjaErweiterung
rozwójEntwicklung
rozwój technologiEntwicklung der Technologie
różne gierkiverschiedene Spielchen
różne opinie, zdaniaverschiedene Meinungen
różne seminariaverschiedene Seminare
różnego rodzaju dodatkiZulagen aller Art
różnicaUnterschied
runda negocjacjiTarifrunde
rynek dla naszego produktuMarkt für unser Produkt
rzecznik zespołuTeamsprecher
rzecznik, mówcaSprecher, Gruppensprecher
Ssą gotowisind bereit
sfałszowanie bilansuBilanzfälschung
siedziba za granicąSitz im Ausland
siła nabywczaKaufkraft
skoczekSpringer
skutkiAuswirkungen
specjalna strefa ekonomicznaSonderwirtschaftszone
specyfikaBesonderheit
spężyny, pióraFedern
społeczeństwo klasoweKlassengesellschaft
społecznieehrenamtlich
spotkać potajemnieheimlich Treffen
spotkanie Zusammentreffen
spotkanie roboczeArbeitstreffen
spotkanie trzech związków zawodowychTreffen von drei Gewerkschaften
spółka produkcyjna z o.oProduktions GmbH
sprawozdanie o sytuacjiLagebericht
sprawy socjalneSoziales
stały cykl zmianowyständiger Schichtzyklus
stan magazynowyLagerbestand
status słuchacza/obserwatora Zuhörerstatus
stopa bezrobociaArbeitslosenquote
stopień uzwiązkowieniaOrganisationsgrad der Gewerkschaft
stosowaćanwenden
stosunek zaufaniaVertrauensverhältnis
stosunki amerykańskieamerikanische Verhältnisse
stresujące dla pracodawcystressig für den Arbeitgeber
struktura prawaGesetzesstruktur
struktura związku zawodowegoAufbau der Gewerkschaft
struktura związku zawodowegoStruktur der Gewerkschaft
super, doskonale, wspanialeausgezeichnet
surowiecRohmaterial
system cztero-zmianowyVierschichtsystem
system kształtowaniaGestalltungssystem
system ubezpieczenia emerytalnegoRentenversicherungssystem
systematyczne spotkaniaregelmässige Treffen
systematycznie, regularnieregelmässig
systematykaSystematik
sytuacja gospodarcza w zakładziewirtschaftliche Situation im Betrieb
sytuacja w zakładzieSituation im Betrieb
sytuacja w zakresie dochoduErtragslage
szantażowaćErpressung
szkoły zawodoweBerufschulen
szukam alternatywyich suche eine Alternative
szukanie nowej pracysuchen nach neuer Arbeit
ścisły kontaktenger Kontakt
średnia płacaDurchschnittslohn
średnia zakładowaBetriebsdurchschnitt
środek naciskuDruckmittel
środki trwałeAnlagenvermögen
świadczeniaLeistungen
Ttabela płacowaLohntaffel
tajemnicaGeheimnis
takie same warunkigleiche Bedingungen
tanie miejsca pracybillige Arbeitsplätze
te spotkaniadiese Treffen
temat przyszłośćdas Thema Zukunft
teraz jajetzt ich
tolerowaćdulden
tradycyjne kineskopytraditionelle Bildröhren
treść merytorycznaInhaltlicher Ablauf
trudna sytuacjaschwierige Situation
trudnościSchwierigkeiten
twardy spór, dyskusjaharte Auseinandersetzung
tworzenie podstawGrundlagenbildung
UubezpieczenieVersicherung
ubranie roboczeArbeitskleidung
uczestnicyTeilnehmer
układ zbiorowy ma pierwszeństwoTarifvertrag hat Vorrang
umowa o pracęArbeitsvertrag
upadłośćKonkurs
upadłość firmyKonkurs der Firma
uprawnienie związkuBefugnis der Gewerkschaft
urlop wypoczynkowyErholungsurlaub
urząd pracyArbeitsagentur
urząd pracyArbeitsamt
ustawa o ochronie przed wypowiedzeniemKündigungsschutzgesetz
ustawa o przekazaniu pracownikówArbeitnehmerüberlassungsgesetz
ustawa o radach zakładowych w przedsiębiorstwachBetriebsverfassungsgesetz
ustawa o współdecydowaniuMitbestimmungsgesetz
ustawa zasadniczaGrundgesetz
utrudnione warunki pracyerschwerte Arbeitsbedingungen
utrzymać kontakt w trudnych sytuacjachKontakthalten in schwierigen Situationen
utrzymać poziomdas Niveau zu halten
utrzymać statusStatus halten
utworzyć kontaktKontaktgestalten
uznaniowy układ zbiorowyAnerkennungstarifvertrag
Ww fazie negocjacjiin der Phase der Verhandlungen
w naszym okręguin unserem Bezirk
w przeciągu czasuim laufe der Zeiten
w przeciwieństwie do nasim Gegensatz zu uns
w przeszłościin der Vergangenheit
w trakcie kampaniim Zuge der Kampagne
w tym pokojuin dem Zimmer
w tym rokuin diesem Jahr
w ubiegłych miesiącach i latachin den vergangenen Monaten und Jahren
walka z pracą na czarnoKampf gegen die Schwarzarbeit
wartości niematerialneUmlaufvermögen
wartościowywertvoll
warunki pracyArbeitsbedingungen
ważnewichtig
ważny przykładein wichtiges Beispiel
wiązanki kabloweKabelbäume
wieczoremam Abend
wieczoremam Abend
wiedzaWissen
wiele ustawviele Gesetze
więcej klientówmehr Kunden
więcej nie chcę wypowiadać się na ten tematmehr möchte ich zu diesem Thema nicht sagen
większe zyskigrößere Gewinne
wpływEinfluss
wprowadzenieEinführung
wsparcieUnterstützung
wspólniegemeinsam
wspólnie uczyć sięgemeinsam lernen
wspólny obrazgemeinsames Bild
współpraca w zakładachZusammenarbeit in Betrieben
współpraca z młodzieżąJugendbildungsarbeit
współpraca z wieloma branżamiarbeiten mit vielen anderen Branchen zusammen
wszystkie pojazdyalle Fahrzeuge
wybrana grupa klientówausgesuchte Gruppe von Kunden
wykorzystanieAusnutzung
wymiana doświadczeńErfahrungsaustausch
wymiana poglądówMeinungsaustausch
wymogi odnośnie pracyAnsprüche an die Arbeit
wynagrodzenie podstawoweGrundentlohnung
wynagrodzenie w wysokości 100% średniego wynagrodzenia pracownika płacone przez pracodawcę przez pierwsze 6 tygodni niezdolności do pracy wskutek chorobyEntgeltfortzahlung
wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 100% za niezdolność do pracy wskutek chorobowy, wypłacane przez ubezpieczalnię po 6 tygodniach trwania choroby Krankengeld
wynalazekErfindung
wynik rachunkowościErgebnis des Rechnungswesens
wypowiedzenie dla starszych pracownikówKündigung älterer Arbeitnehmer
wyrażam zgodęeinverstanden
wyzwanieHerausforderung
wyższa jakośćhöhere Qualität
wyższe wynagrodzeniehöhere Entlohnung
wyżywienieVerpflegung
Zza taką samą pracę te same pieniądzegleiche Arbeit gleiches Geld
zadania organizacyjneorganisatorische Aufgaben
zakładowe układy zbioroweBetriebliche Tarifverträge
zakładowy fundusz socjalnySozialfonds im Betrieb
zakładowy układ zbiorowyHaustarifvertrag
zakończenie seminariumAbschluss des Seminar
załącznik doAnhang zu
założycielGründer
zaokrąglaćabrunden
zapasyVorräte
zaproszenie do PolskiEinladung nach Polen
zapytaniaAnfragen
zarobek, zasługaVerdienst
zasadaGrundsatz
zaszeregowanie pracownikówEingruppierung
zauważyćanmerken
zawarcie porozumieniaAbschluss einer Vereinbarung
zawieraćbeinhalten
zbyć, sprzedaćveräussern, verkaufen
zdefinować jako planals Plan definieren
zleceniaAufträge
zmiana modeluModelländerung
zmiany w różnych pozycjachVeränderungen in verschiedenen Positionen
znane twarzebekannte Gesichter
zobowiązaniaVerpflichtungen
zobowiązanieVerpflichtung
zrozumiećnachvollziehen
związek pracodawcówArbeitgeberverband
zwolnienia grupoweMassenentlassungen
żądanieForderung
żądaćfordern