Seite druckenFenster schließen

IG Metall EU Projekt PL - Informacje krajowe

StartTematyUkłady ZbioroweInformacje o zakładachO nas

Informacje krajowe o Polsce i Niemczech

Porównanie Polska i Niemcy

W tym zarysie są najważniejsze informacje krajowe w porównaniu z Polską i Niemcami.

Wystarczająco do życia?

Porównianie koszty utrzymania pokasułe że warunki życiowe w polcze i w niemiec nie różniom się tak jak się sądzi.