Seite druckenFenster schließen

IG Metall EU Projekt PL - Dyrektywa ERZ

StartTematyUkłady ZbioroweInformacje o zakładachO nas

Dyrektywa o ERZ weszła w życie ?

Czym jest właściwie dyrektywa o ERZ ? Dyrektywa o ERZ utworzyła w 1994 roku ramy dla transgranicznej reprezentacji pracobiorców w Europie. Od tego czasu reprezentanci pracobiorców mają prawo do założenia, pod pewnymi warunkami, Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ). W relacjach z pracodawcą ERZ ma prawo do otrzymania informacji i wysłuchania. W praktyce okazało się jednak jak „miękko“ dyrektywa była sformułowana. I tak, ciągle powstawały spory odnośnie tego, o czym ERZ musi być informowana lub wysłuchana. Pewną poprawę stanowi nowa dyrektywa o ERZ, która uzgodniona została w Unii Europejskiej w połowie grudnia. Nowa dyrektywa zawiera podstawowe przepisy odnośnie zadań ERZ oraz definiuje lepiej takie pojęcia jak „informowanie“ i „wysłuchanie”. Informacje muszą umożliwić ERZ gruntowne zbadanie danej sprawy. Rada musi zostać wysłuchana odpowiednio wcześnie i w ten sposób, by pracodawca mógł uwzględnić jej stanowisko. Według nowego tekstu, członkowie ERZ mają teraz prawo do płatnego zwolnienia ze świadczenia pracy w czasie szkolenia. Ponadto UE pragnie w sposób bardziej przejrzysty uregulować koordynację przedstawicielstw pracobiorców między szczeblem europejskim i narodowym. Na te prawa powoływać się mogą wszystkie ERZ, które utworzone zostały po 1996 roku. Nowa dyrektywa nie obowiązuje jednak w stosunku do artykułu 13 –„ Porozumienia’. Dotyczy to więc wszystkich ERZ, które założone zostały przed wrześniem 1996. Na obszarze organizacyjnym IG Metall stanowi to prawie 40% . Ostrożnie prowadzić należy również bieżące negocjacje. Porozumienia, które zawierane będą w czasie przenoszenia nowej dyrektywy do prawa narodowego – realizacja i dokonanie zmian między majem 2009 i majem 2011 – nie są również objęte nową dyrektywą. Z punktu widzenia IG Metall chodzi w każdym przypadku o to, by nowe prawa zrealizować politycznie a razie konieczności również na drodze prawnej.

Więcej