Seite druckenFenster schließen

IG Metall EU Projekt PL - Tematy

StartTematyUkłady ZbioroweInformacje o zakładachO nas
IG Metall okręg
Berlin-Brandenburgia-Saksonia

Kontakty

Tematy i Seminaria
Alle aktuellen Seminare auf einen Blick hier ...

Kooperatinspartner


IG Metall EU Projekt
Unser Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales

24. - 25. Styczeń 2008r.
Europejska Konferencja IG Metall
Kwalifikacja dla Europy -
bezgraniczna mobilizacja przez kształcenie?

Według Komisji Europejskiej "Europejskie ramy Kwalifikacji" (EQF) i stym połączony system wyników ma stworzyć wspólny standart kwalifikatcji budowanie wykrztałcenia jako wspólna waluta urzywana i wykorzystana w całej Europie.

Jak realistyczne są te wyobrażenia?

5. Konferencja Zwyczajna Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa
(z niem. IGR Elbe-Neiße)

16/17 listopada 2007
Delegowani konferencji Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba- Nysa wybrali jednogłosnie Hanjo Lucassena, przewodniczącego Niemieckej Federacji Związków Zawodowych DGB Okręgu Saksonia, na prezesa Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba- Nysa. Na zastępców prezesa (wice-prezesów) wybrano František Frolík, ČMKOS Ústí nad Labem, i Franciszek Kopeć, przewodniczący NSZZ „Solidarność“ Jelenia Góra.
Odbywa się coroczna zmiana prezesury pomiędzy tymi trzema krajami.

Prezydium składa się z 9 członków: Miroslav Tlapák, Olivier Höbel, Franciszek Kopeć, Boguslaw Wojtas, Hanjo Lucassen, František Frolík, Wolfgang Anschütz, Wojciech Hryniewicz.

Delegowani Konferencji Zwyczajnej jednogłośnie uchwalili plan strategii i działania, przedłożony przez Prezydium Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Ńysa.Strategiczny plan £aba-Nysa 2008-2011

Przegląd tematów z naszych seminariów i szkoleń
Utrzymanie i pozyskiwanie członków związku zawodowego
Wymiana doświadczeń niemiecko-polskich w lipcu 2007r. dotyczyła wzrostu ilości członków związku zawodowego.

Umiejętność pracy z grupami
W 2004r. przy wsparciu Instytutu Szkoleniowego IG Metall Pichelssee zostało przeprowadzone szkolenie moderatorów dla polskich przedstawicieli pracowników. Celem tego szkolenia było poszerzenie umiejętności ksztalłtowania i podejmowania działań w odniesieniu do obowiązujących uregulowań unijnych i prawa do współdecydowania.